Cviky pro záda   

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Přítahy spodní kladky k pasu jednoručně    
     
   
 


Dá se cvičit jednak v sedě jako u cviku „veslování na spodní kladce", ale v praxi se nám spíše uplatnilo dále popsané provedení. Důvodem je lepší možnost zafixování trupu necvičící paží o stehno.

Do ruky uchopíte jednoruční adaptér kladky, opačnou paží se zapřete o stehno. Záda jsou prohnutá a zpevněná v úhlu přibližně 45 stupňů vůči podlaze, tzn. přibližně kolmo na tah kladky.

Adaptér z natažené ruky přitahujete k pasu, loket tisknete k trupu, nenecháváte ujíždět do strany. V závěrečné fázi se snažíte loket zatáhnout co nejdále za sebe. Dlaň během pohybu rotuje směrem vzhůru.

Trup nepřetáčejte za pracující paží. Neulehčujte si cvik dopomocnými pohyby celého těla. Směrem dolů nádech - směrem opačným výdech.

Zaměření: Procvičí zádové svaly komplexně s důrazem na široký zádový sval i svaly ve středu zad. Buduje tedy šíři i masivnost zad. Umožňuje řešit stranově nevyrovnaný rozvoj zádových svalů.

 

 

   
             
  Čím více se předkloníte, z tím většího protažení svalu začínáte cvik. To může být užitečné třeba při problémech s rozvojem širokého zadového svalu.    

   
             
  Cvik můžete provádět i v sedě.    

   
             
  Ale ani u jednoho provedení se nesmíte přetáčet!!        
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení