Cviky pro triceps (triceps)   

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Francouzský tlak v lehu (lying french press /lying barbell triceps extension/)
Tricepsový zdvih velkou činkou v lehu
 
     
   
 

V lehu na zádech na lavici držíte nad sebou v napjatých pažích velkou činku nadhmatem bezpalcovým úchopem - tzn. palce jsou na stejné straně žerdi jako ostatní prsty (dlaně v této poloze směřují k nohám) . Úchop je úzký: cca 15 - 20 cm.

Činku spouštíte ohnutím paží v loktech k lavici těsně za hlavu (hřbet ruky se může lehce dotknout lavice). Pohyb vzhůru končí napnutím v lokti, v žádném případě ne pohybem v rameni - nadloktí je tedy po celou dobu nakloněné mírně k hlavě.

Lokty se vám během cviku nesmí "rozjíždět" do stran. Nadechujete při pohybu dolů a vydechujete při výtlaku.

Zaměření: Triceps, zdůrazněn účinek na dlouhou hlavu. Méně viděné, ale k vašim loketním kloubům a hlavně úponům šetrnější provedení francouzského tlaku.

 

 

   
             
 

Varianty: "Klasický" francouzský tlak
Liší se od popsaného základního provedení v tom, že paže jsou ve výchozí pozici kolmo k podlaze a žerď činky se spouští na čelo. Působí hlavně na vnitřní a zevní hlavu.

Vřele nedoporučuji především začátečníkům nebo pokud cvičíte s velkými hmotnostmi a "nadoraz" bez sparing partnera.

       
           
 

Francouzský tlak podhmatem v lehu
(supinated grip french press)

Jedná se o potenciálně vysoce rizikový cvik, opravdu nevhodný pro začátečníky!!!

Rozdíl je opět v detailu - činku držíte podhmatem, palce jsou proti ostatním prstům. Lze cvičit jak se spouštěním za hlavu, tak na čelo.

Ale POZOR!!!! Držením podhmatem se zvyšuje riziko vyklouznutí činky z rukou, takže osobně bych činku raději pouštěl za hlavu.

   

   
   
         
 

Francouzský tlak jednoručkou drženou obouruč
(one-dumbbell french press)

V mezeře mezi palci a ostatními prsty (viz obr.) držíte jednoruční činku.

Z bezpečnostních důvodů lze takto použít jen činky s kotouči pevně přivařenými, drženými maticí, či vnitřním šroubem a před samotným cvičením ještě překontrolované. Nikdy takto nedržte činky zajištěné uzávěry s bočním šroubem, jsou většinou naprosto nevyzpytatelné a hrozí i těžký úraz obličeje či hlavy!!!!!.

Ostatní pokyny jsou stejné jako u základního provedení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
             
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení