Cviky pro ramena (shoulders)   

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Upažování na horních protisměrných kladkách
(standing overhead cable laterals, high pulley lateral extensions)
   
     
   
 

Stojíte v mírném stoji rozkročném asi 30 cm vzadu za osou spojující horní kladky. Startovní pozice je s adaptéry v mírně pokrčených pažích zkřížených přibližně opačným ramenem.

Po oblouku vedeném nejdříve vpřed před tělo a až potom do strany a dozadu upažujete. Pohyb vedou hřbety ruky. Končíte přibližně ve výši hlavy.

Pokud podlehnete pokušení stahovat kladky pod úroveň ramen, budete zátěž přenášet na zádové a mezilopatkové svaly.

Směrem vpřed nádech a dozadu výdech. Po provedení série prohoďte ruce, spodní nahoru a horní dolů

Zaměření: Především na zadní hlavu deltového svalu.

 

 

   
             
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení