Cviky pro ramena (shoulders)   

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Upažování na spodních protisměrných kladkách v předklonu
(rear cable lateral, bent-over cable lateral,
low-pulley  bent-over lateral raises)
   
     
   
 

Stojíte v mírném stoji rozkročném za osou procházející spodními kladkami s předkloněným trupem - záda držíte prohnutá, nesmíte se pod vahou nářadí ohnout.

V mírně pokrčených pažích pod trupem křižmo držíte adaptéry kladek dlaněmi směrem dovnitř, z této polohy po oblouku upažujete. V konečné fázi jsou nadloktí v jedné rovině s rameny, ruce přibližně v úrovni uší. Pohyb je veden hřbety rukou.

Relativně bezpečný cvik vhodný i pro začátečníky - pokud jim nečiní potíže udržení předklonové pozice. Směrem dolů nádech, nahoru výdech.

Zaměření: Izolovaný cvik na zadní hlavu deltového svalu. 

 

 

   
 
         
  Varianta: Upažování na spodní kladce v předklonu  
(one - arm rear cable lateral)

Jednoruční varianta cviku je vhodnější, pokud vám činí potíže poloha v předklonu, necvičící rukou se můžete fixovat o stehno.
   

   
             
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení