Cviky pro ramena (shoulders)   

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Upažování na spodní kladce diagonálně v stoji
(standing diagonal one - arm cable lateral raises)
   
     

   
 

U popisu tohoto cviku jsem byl velmi na rozpacích, jak jej již v názvu odlišit od jeho "dvojníka" - upažování na spodní kladce v stoji. Jednoduchou změnou dráhy pohybu se totiž podstatně mění i celé zaměření cviku.

Stojíte v mírném stoji rozkročném bokem a zároveň asi 30 cm vzadu za osou spodní kladky. Necvičící paží se fixujete o konstrukci stroje či o vlastní bok.

Startovní pozice je s adaptérem v mírně pokrčené paži před tělem. Po oblouku vedeném nejdříve vpřed před tělo a až potom do strany a dozadu upažujete. Pohyb vede hřbet ruky. Končíte přibližně ve výši hlavy - ve vyšší fázi pohybu většina z vás bude zapojovat nadmíru trapézové svaly.

O dýchání u cviků tohoto typu se vedou diskuse, ale lépe bude držet se pravidla - proti odporu výdech. Tzn. směrem nahoru výdech a dolů nádech.

Zaměření: Především na zadní hlavu deltového svalu.

 

 

   
             
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení