Cviky pro ramena (shoulders)   

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Upažování s jednoručkami v předklonu
(bent-over lateral raises /dumbbell bent laterals/)
   
     
   
 


V mírném stoji rozkročném předkloníte trup do vodorovné polohy - záda držíte prohnutá, nesmíte se pod vahou nářadí ohnout. Mírně pokrčené paže s činkami spustíte dolů dlaněmi k sobě, z této polohy po oblouku upažujete.

V konečné fázi je nadloktí v jedné rovině s rameny, ruka přibližně v úrovni uší. Pohyb je veden hřbetem ruky, případně lehce malíkem.

Nesmíte si pomáhat pohybem trupu - hrozí nebezpečí zranění bederní páteře. A hlavně, což je v tomto případě asi horší, pokud uvedete činky do pohybu švihem celého těla, získají velkou setrvačnou sílu, kterou v horní pozici nemusíte také ubrzdit a může dojít k dosti vážným poraněním ramenních kloubů!!!.

Z těchto důvodů není cvik příliš vhodný pro úplné začátečníky. Směrem dolů nádech - směrem opačným výdech.

Zaměření: Izolovaný cvik na zadní hlavu deltového svalu.

 

 

   
             
 

Varianta. Upažování s jednoručkami v předklonu s oporou hlavy
                 (bent - over lateral raises - head butress)
Problémy s dopomocnými pohyby trupu lze částečně eliminovat, pokud se při cvičení opřete čelem o opěradlo lavičky.

Můj osobní názor na toto provedení cviku je ale veskrze záporný. Vzhledem k mému dlouholetému působení v lázních zaměřených na léčbu pohybového aparátu se téměř denně přesvědčuji o tom, jak mnoho lidí má dříve nebo později problémy s krční páteří.

A právě při tomto způsobu provádění cviku si na budoucí problémy s krční páteří úspěšně "zaděláváme".

       
       
   
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení