Cviky pro ramena (shoulders)   


  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Tlaky s velkou činkou před hlavou v sedu
(seated barbell front press /seated barbell military press/)
   
     

   
 

Sednete si na lavici, opřete se o opěradlo, které je mírně odkloněné od kolmice. Máte-li potíže se zády nebo nesmíte z jakéhokoli důvodu zatěžovat páteř - sklopte opěradlo ještě trochu více dozadu aby se váha činek roznesla do opěradla. Účinek cviku se sice poněkud více přesune i na horní snopce prsních svalů, ale ani to není koneckonců vůbec na škodu.

Činku držíte nadhmatem, dlaně jsou tedy vytočeny vpřed. (Správnou šíři úchopu zkontrolujete jednoduše - v okamžiku, kdy jsou nadloktí v jedné rovině s rameny, je v lokti přibližně pravý úhel. foto) Startovní poloha je na hrudníku pod klíčními kostmi. S výdechem tlačíte činku nad hlavu. S nádechem spouštíte do výchozí polohy na hrudníku.

Variantě cviku v sedu bez opory zad se vyhýbejte. Páteř je zde v nevýhodné pozici, která by mohla vést ke zranění Pozor, toto platí i v případě, že jste opřeni o příliš kolmé opěradlo lavice. To už raději zvolte variantu v stoji.

Zaměření: Cvikem zatěžujete přední a střední hlavu deltového svalu.

 

 

   
             
  Příliš kolmé opěradlo lavice vás nutí k prohýbání v bedrech s rizikem zranění.        
             
  Raději zvolte mírné sklopení lavice, kdy se váha trupu a zátěže roznese do opěradla.
                 
       
             
 

Varianta: Tlaky velkou činkou před hlavou podhmatem
(seated supinated grip barbell front press)


Provedení cviku zůstává téměř zachované, změna je v úchopu - činku držíte podhmatem přibližně v šíři ramen či mírně šířeji.

Zaměření: U tohoto provedení se účinek více přesouvá na přední hlavu deltového svalu.

   

   
             
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení