Seznam cviků

  Předchozí  Titulní strana  Následující  

 


   

 

Abdukce
Addukce
Arnoldky
Arnoldovo tlaky

Hrajte bingo, pravidla hry jsou velice jednoduchá. Neopomeňte též black jack, u nás máte příležitost blackjack download.

Benčpres
Benčpres hlavou dolů
Benčpres hlavou dolů se širokým úchopem
Benčpres hlavou dolů s úzkým úchopem
Benčpres na šikmé lavici
Benčpres na šikmé lavici se širokým úchopem
Benčpres na šikmé lavici s úzkým úchopem
Benčpres se širokým úchopem
Benčpres s úzkým úchopem
Bicepsový přítah na horních protisměrných kladkách
Bicepsový přítah na horní kladce jednoručně
Bicepsový přítah na horní kladce v lehu na zádech
Bicepsový zdvih jednoručkami v sedu s oporou zad
Bicepsový zdvih jednoručně s oporou o stehno
Bicepsový zdvih jednoručně s oporou o stehno na spodní kladce
Bicepsový zdvih jednoručně v předklonu
Bicepsový zdvih jednoručně v předklonu na spodní kladce
Bicepsový zdvih jednoručně zády ke spodní kladce
Bicepsový zdvih nadhmatem na spodní kladce
Bicepsový zdvih nadhmatem na spodní kladce
Bicepsový zdvih na multipressu v stoji
Bicepsový zdvih na Scottově (Girondově) lavici
Bicepsový zdvih na Scottově (Girondově) lavici s jednoručkami
Bicepsový zdvih na Scottově lavici jednoručně
Bicepsový zdvih na Scottově lavici jednoručně bočně
Bicepsový zdvih na Scottově lavici jednoručně bočně na spodní kladce
Bicepsový zdvih na spodní kladce ve stoji
Bicepsový zdvih na spodní kladce ve stoji s lanem
Bicepsový zdvih na spodní kladce v lehu na zádech
Bicepsový zdvih na stroji
Bicepsový zdvih s jednoručkami se supinací v sedu
Bicepsový zdvih s opřenými lokty
Bicepsový zdvih s opřenými lokty na spodní kladce
Bicepsový zdvih s opřenými lokty s jednoručkami
Bicepsový zdvih s opřenými lokty vodorovně
Bicepsový zdvih velkou činkou nadhmatem
Bicepsový zdvih velkou činkou nadhmatem
Bicepsový zdvih velkou činkou paralelním úchopem
Bicepsový zdvih velkou činkou paralelním úchopem
Bicepsový zdvih velkou činkou v stoji
Bicepsový zdvih velkou činkou v stoji širokým úchopem
Bicepsový zdvih velkou činkou v stoji úzkým úchopem
Bicepsový zdvih ve stoji s jednoručkami
Bicepsový zdvih v stoji s jednoručkami se supinací
Boční hyperextenze

Diagonální předpažování na spodní kladce
Diagonální předpažování s jednoručkou
Dřep do sedu na lavici
Dřep s činkou vpředu
Dřep s činkou vzadu
Dřep s činkou vzadu v širokém stoji
Dřepy do výkroku
Dřepy do výpadu
Dřepy do výpadu s jednoručkami
Dýchací pullover

Francouzský tlak jednoručkou drženou obouruč
Francouzský tlak jednoručně v sedě
Francouzský tlak podhmatem v lehu
Francouzský tlak v lehu
Francouzský tlak v lehu hlavou dolů
Francouzský tlak v lehu na multipressu
Francouzský tlak v sedě

Hacken dřep
Hyperextenze

Kladivový zdvih na spodní kladce ve stoji s lanem
Kladivový zdvih s jednoručkami
Kladivový zdvih s jednoručkami
Kliky na bradlech
Kliky vzadu
Kliky vzadu na spodní kladce
Kliky za tělem
Kliky za tělem na spodní kladce
Klopení zápěstí nadhmatem s jednoručkou
Klopení zápěstí nadhmatem s velkou činkou na lavici
Klopení zápěstí nadhmatem s velkou činkou s oporou o stehna
Klopení zápěstí podhmatem s jednoručkou
Klopení zápěstí podhmatem s velkou činkou na lavici
Klopení zápěstí podhmatem s velkou činkou s oporou o stehna
Klopení zápěstí podhmatem s velkou činkou v stoji za zády
Koncentrovaný bicepsový zdvih
Krčení ramen s jednoručkami v stoji
Krčení ramen s velkou činkou v stoji

Legpress

Metronomy
Mrtvý tah s nataženými koleny

Obrácené upažování na pec-decku
Obrácené zkracovačky
Oslí výpony
Oslí výpony na přístroji

Pákové veslování
Pákové veslování jednoručně
Pákové veslování širokým nadhmatem
Pákové veslování středním podhmatem
Pec-deck
Pec-deck s lokty pod úrovní ramen
Poloviční dřepy
Předklony na horní kladce
Předklony s činkou na ramenou
Předkopávání v sedě na stroji
Předkopávání v sedě na stroji jednonož
Předpažování s jednoručkami v stoji
Předpažování s jednoručkou drženou obouruč
Předpažování s velkou činkou v stoji
Přinožování na přístroji
Přinožování na spodní kladce ve stoji
Přitahování nártu nohy k bérci na spodní kladce
Přitahování nártu nohy k bérci na spodní kladce přes lavici
Přitahování nártu nohy k bérci s jednoručkou
Přítahy horní kladky jednoručně
Přítahy horní kladky k hrudníku
Přítahy horní kladky středním úchopem podhmatem
Přítahy horní kladky s úzkým adaptérem
Přítahy horní kladky úzkým úchopem nadhmatem
Přítahy horní kladky úzkým úchopem podhmatem
Přítahy horní kladky za hlavu
Přítahy horní kladky za lano
Přítahy jednoruček k pasu v leže na břiše
Přítahy jednoruček s lokty od těla v leže na břiše
Přítahy jednoručky k pasu
Přítahy jednoručky v předklonu s loktem od těla
Přítahy spodní kladky k bradě
Přítahy spodní kladky k bradě v leže
Přítahy spodní kladky k pasu jednoručně
Přítahy spodní kladky k pasu v sedě
Přítahy spodní kladky k pasu v sedě bez předklonu trupu
Přítahy spodní kladky k pasu v sedě širokým úchopem
Přítahy spodní kladky k pasu v sedě s lokty taženými do stran
Přítahy spodní kladky k pasu v sedě středním podhmatem
Přítahy T činky
Přítahy velké činky k bradě
Přítahy velké činky k hrudníku širokým úchopem
Přítahy velké činky k pasu podhmatem
Přítahy velké činky k pasu úzkým úchopem
Pronace a supinace zápěstí
Pullover s dvěma jednoručkami
Pullover s jednoručkou
Pullover s velkou činkou

Radiální dukce zápěstí
Roznožování na přístroji
Roznožování na přístroji s předklonem trupu
Rozpažky na spodních kladkách v lehu na šikmé lavici
Rozpažky v lehu na rovné lavici
Rozpažky v lehu na rovné lavici s volnou pánví
Rozpažky v lehu na šikmé lavici
Rozpažky v lehu na šikmé lavici hlavou dolů
Rumunský tah

Sed – lehy na šikmé lavici
Sed-lehy na podlaze
Shyby širokým úchopem k hrudníku
Shyby širokým úchopem za hlavou
Shyby středním paralelním úchopem
Shyby úzkým paralelním úchopem
Shyby úzkým úchopem nadhmatem
Shyby úzkým úchopem podhmatem

Šikmé vznosy ve visu
Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo

Sklapovačky napříč lavičky
Stahování horní kladky napnutýma pažema
Stahování protisměrných kladek v sedě na šikmé lavici
Stahování protisměrných kladek v stoji

Tlaky nohama na přístroji
Tlaky s jednoručkami v lehu na rovné lavici
Tlaky s jednoručkami v lehu na šikmé lavici
Tlaky s jednoručkami v lehu na šikmé lavici hlavou dolů
Tlaky s jednoručkami v sedu
Tlaky s velkou činkou před hlavou v sedu
Tlaky s velkou činkou v lehu na rovné lavici
Tlaky s velkou činkou v lehu na rovné lavici se širokým úchopem
Tlaky s velkou činkou v lehu na rovné lavici s úzkým úchopem
Tlaky s velkou činkou v lehu na šikmé lavici
Tlaky s velkou činkou v lehu na šikmé lavici hlavou dolů
Tlaky s velkou činkou v lehu na šikmé lavici hlavou dolů se širokým úchopem
Tlaky s velkou činkou v lehu na šikmé lavici hlavou dolů s úzkým úchopem
Tlaky s velkou činkou v lehu na šikmé lavici se širokým úchopem
Tlaky s velkou činkou v lehu na šikmé lavici s úzkým úchopem
Tlaky s velkou činkou v lehu podhmatem
Tlaky s velkou činkou v lehu s úzkým úchopem
Tlaky s velkou činkou za hlavou v sedu
Tlaky velkou činkou před hlavou podhmatem
Tricepsové kliky na bradlech
Tricepsové stahy (tlaky) horní kladky jednoručně podhmatem
Tricepsové stahy (tlaky) horní kladky jednoručně podhmatem bokem
Tricepsové stahy (tlaky) horní kladky jednoručně podhmatem bokem za tělem
Tricepsové stahy horní kladky
Tricepsové stahy horní kladky jednoručně
Tricepsové stahy kladky s lanem krátkým nebo dlouhým
Tricepsové stahy kladky s V nebo W adaptérem
Tricepsové tlaky na horní kladce
Tricepsové tlaky na horní kladce jednoručně
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou jednoručně
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou jednoručně podhmatem
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou podhmatem
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou s oporou lokte jednoručně
podhmatem či nadhmatem

Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou s oporou loktů
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou s oporou loktů podhmatem
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou s oporou loktů za lano
Tricepsové tlaky na horní kladce za hlavou za lano
Tricepsové tlaky na spodní kladce za hlavou
Tricepsové zapažování (kick-back)
Tricepsové zapažování na spodní kladce podhmatem či nadhmatem
Tricepsový benčpres
Tricepsový benčpres podhmatem
Tricepsový zdvih jednoručně v sedě
Tricepsový zdvih na multipressu
Tricepsový zdvih velkou činkou v lehu
Tricepsový zdvih velkou činkou v lehu hlavou dolů
Tricepsový zdvih velkou činkou v sedě

Úklony na horní kladce v sedě
Úklony v lehu na boku na lavici
Úklony v lehu na boku pokrčmo
Úklony v sedě s jednoručkou
Ulnární dukce zápěstí
Unožování na spodní kladce ve stoji
Upažování do vnitřní rotace v stoji
Upažování na horních protisměrných kladkách
Upažování na horní kladce
Upažování na pec-decku
Upažování na pec-decku s lokty pod úrovní ramen
Upažování na spodních kladkách v lehu na šikmé lavici
Upažování na spodní kladce diagonálně v stoji
Upažování na spodní kladce v kleče
Upažování na spodní kladce v stoji
Upažování s jednoručkami s pod stehen
Upažování s jednoručkami ve výpadu na lavičce
Upažování s jednoručkami v předklonu
Upažování s jednoručkami v předklonu s oporou hlavy
Upažování v lehu na boku na šikmé lavici
Upažování v lehu na boku před tělem
Upažování v lehu na boku před tělem
Upažování v lehu na rovné lavici
Upažování v lehu na rovné lavici s volnou pánví
Upažování v lehu na šikmé lavici
Upažování v lehu na šikmé lavici hlavou dolů
Upažování v stoji
Úplné vznosy v lehu

Veslování na spodní kladce
Výkruty v předklonu
Výkruty v sedu
Výkruty v stoji
Výpony na jedné noze s jednoručkou
Výpony na legpressu
Výpony na přístroji v stoji
Výpony s činkou v stoji
Výpony v sedě na přístroji
Výstupy na lavici
Vysunování nohou v lehu na zádech na šikmé lavici vysoké
Vysunování nohou v lehu na zádech nízké
Vysunování nohou v lehu na zádech nízké na šikmé lavici
Vysunování nohou v lehu na zádech vysoké
Vznosy ve visu nebo ve vzporu
Vznosy v lehu k hlavě
Vznosy v lehu na šikmé lavici k hlavě
Vznosy v lehu na šikmé lavici poloviční
Vznosy v lehu poloviční
Vznosy v sedu na konci lavice
Vzpřimování přes balón
Vzpřimování přes rovnou lavici
Vzpřimování přes šikmou lavici

Zakopávání na stroji v lehu
Zakopávání na stroji v stoji
Zanožování na spodní kladce
Zkracovačky na horní kladce
Zkracovačky na horní kladce v sedu na lavici bez opory
Zkracovačky v lehu pokrčmo
Zkracovačky v lehu pokrčmo na spodní kladce
Zkracovačky v sedu na lavici na horní kladce
Zvedání nohou v lehu na břiše na balónu
Zvedání nohou v lehu na břiše na lavici

 

nohy
nohy
ramena
ramena


hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
předloktí
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
předloktí
předloktí
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
biceps
pas, břicho

ramena
ramena
nohy
nohy
nohy
nohy
nohy
nohy
nohy
hrudník

triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps

nohy
záda

předloktí
biceps
předloktí
hrudník
triceps
triceps
triceps
triceps
předloktí
předloktí
předloktí
předloktí
předloktí
předloktí
předloktí
biceps
trapézy
trapézy

nohy

pas, břicho
nohy

záda
pas, břicho
lýtka
lýtka

záda
záda
záda
záda
hrudník
hrudník
nohy
pas, břicho
záda
nohy
nohy
ramena
ramena
ramena
nohy
nohy
holeně
holeně
holeně
záda
záda
záda
záda
záda
záda
záda
záda
záda
záda
záda
záda
ramena
ramena
záda
záda
záda
záda
záda
záda
záda
ramena
záda
záda
záda
předloktí
hrudník
hrudník
hrudník

předloktí
nohy
nohy
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
nohy

pas, břicho
pas, břicho
záda
záda
záda
záda
záda
záda

pas, břicho
pas, břicho

pas, břicho
záda
záda
hrudník

nohy
hrudník
hrudník
hrudník
ramena
ramena
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
triceps
triceps
ramena
ramena
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps

triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps
triceps

pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
předloktí
nohy
ramena
ramena
ramena
hrudník
hrudník
hrudník
ramena
ramena
ramena
ramena
ramena
ramena
ramena
ramena
záda
ramena
hrudník
hrudník
hrudník
hrudník
ramena
pas, břicho

záda
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
lýtka
lýtka
lýtka
lýtka
lýtka
nohy
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
záda
záda
záda

nohy
nohy
nohy
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
pas, břicho
nohy
nohy

 

  Předchozí  Nahoru  Následující