Cviky pro hrudník (chest)     

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Stahování protisměrných kladek v stoji (standing cable flyes,
cable crossover flyes)
   
     
   
 

Jedná se o velmi variabilní cvik, kde více než jinde pomohou fotografie. Ale přesto nejdříve stručný popis.

Stojíte mezi horními kladkami kousek před pomyslnou osou procházející oběma kladkami. Trup je velmi lehce nakloněný vpřed. Kladky stahujete mírně pokrčenými pažemi po bočních obloucích dolů, až se ruce setkají či překříží před stehny. Při pohybu směrem nahoru je nádech a směrem dolů výdech.

Překřížením se zvyšuje napětí v prsních svalech a tím i účinek celého cviku.

Zaměření: V této základní poloze procvičíte především spodní a vnitřní část prsních svalů.

 

 

   
             
 

Varianty:  (bent-over cable flyes)
Účinek cviky se mění v závislosti na hloubce předklonu.

Čím hlubší předklon, tím více se posouvá účinek na střed hrudníku.

Druhým faktorem ovlivňujícím směrování účinku je pozice paží před hrudníkem. Čím výše jsou ruce vedeny vpředu před hrudníkem, tím více lze cílit účinek na horní snopce prsních svalů.
   

   
       
   
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení