Cviky pro biceps   

  Předchozí  Nadřazený seznam  Následující  

 

   
  Bicepsový zdvih s opřenými lokty (preacher curl)
Bicepsový zdvih na Scottově (Girondově) lavici (Scott curl)
   
     
   
 

Podle provedení nářadí stojíte či sedíte u bicepsové opěrky, v natažených pažích držíte přibližně v šíři ramen velkou činku.

S výdechem, bez odlepování nadloktí od opěrky, ohnete paže v loktech.

Pokud se sklon lavice pohybuje kolem 45 stupňů k podlaze, či ještě blíže vodorovné pozici, končíte pohyb před dosažením svislé polohy předloktí. U tohoto nastavení lavice nedoporučuji ve spodní pozici úplně propnout lokty, končíte těsně před dosažením maximálního natažení. Důvodem je zabránit poškozování vazivového aparátu v loketních kloubech. Pokud je sklon lavice téměř kolmo k podlaze, cvik probíhá v maximálně možném rozsahu, ale i tak opatrně ve spodní pozici.

Zaměření: Procvičujete bicepsy - účinek se posouvá se sklonem opěrky. V kolmější pozici se zatěžuje část v blízkosti loketní jamky, čím je sklon bližší vodorovné pozici, tím více se přesouvá účinek na vrcholek bicepsu. Osobně ale doporučuji, pokud se chcete zaměřit na budování vrcholku bicepsů, procvičujte je raději v této pozici buď na bicepsovém stroji nebo variantou na spodní kladce.

 

 

   
             
  Varianta: Bicepsový zdvih s opřenými lokty na spodní kladce (cable preacher curl)
Tato a následující varianta využívají výhod plynulého tahu kladky či převodu přístroje. V horní pozici není tendence tolik "vypadávat" ze záběru a ani ve spodní nedochází k tak výraznému páčení loketního kloubu. Je zde větší možnost experimentování i s užšími úchopy, kdy u cviků s velkou činkou dochází ke ztrátě stability.
   

   
             
  Varianta: Bicepsový zdvih na stroji. (Bez fota.)
Platí vše co u předchozí varianty.
         
             
  Předchozí  Nahoru  Následující     Diskuze o cvičení